Digitalizace


Do konce roku 2012 dojde k digitalizaci všech pozemních vysílačů. Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu a platí jako náhrada za analogové vysílání. 

Pro majitele STA to přináší dvě možnosti řešení:

  1. signál DVB-T převést společně pro všechny uživatele do stávající analogové podoby (není nutné zakoupit DVB-T přijímač ke každé televizi)
  2. rozvést DVB-T ke všem uživatelům (u každé TV je nutná instalace přijímače)

Naše firma upřednostňuje variantu, kdy se digitální signál rozvede ke všem uživatelům a každý si zakoupí přijímač DVB-T dle svého uvážení.

Předností je:

  • zachování kvality programů,
  • dostupnost všech doprovodných služeb (EPG, Text, internet,....)
  • možnost využití HDTV
  • minimální náklady na zavedení

Při tomto řešení doporučujeme vždy výměnu kaskádového domovního rozvodu za hvězdicový (jedná se o výměnu kabelů ve stávajícím trubkování bez stavebního zásahu v bytech).